Flere firmaer bor vare sponsorer

Markedsføringsbudsjettet til enkelte firma er helt utrolig. De betaler mange ti-tusener til firmaer som skal lage egne reklamekampanjer, slagord, farger og annet. Når man først har fått laget alt reklamematerialet, så må man finne steder å annonsere. Veldig ofte velger da tradisjonelle reklamebannere, reklame i aviser og lignende. Ulempen er at det ofte er veldig mange som prøver å reklamere på akkurat de samme områdene. Så det kan være vanskelig å nå frem til det rette publikum. Derfor lønner det seg å tenke nytt.

 

De aller fleste frivillige organisasjoner, sportslag og festivaler og annet har en egne ”Takk til våre sponsorer” nettside, plakat eller annet. Dette gjelder for Forlandsverk som har samlet flere sponsorer for å sikre drift av disse verneverdige bygningene. Det er flere fordeler med å bruke pengene på denne måten. En av de viktigste er selvsagt at man får muligheten til å hjelpe disse foreningene og frivillige organisasjonene. Så allerede der gjør man noe bra og dette vil andre støtte. Så man kan nå flere kunder som man ellers ikke ville nådd. I tillegg vil man få et godt rykte. Taktisk bruk av sponsorpenger kan gi mye tilbake på flere plan og anbefales for firma, uansett størrelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>